Probeer in te schatten wat het doel is van de vragen die u worden gesteld. Het helpt u om goed antwoord te geven. In sommige gesprekken worden vragen terloops gesteld, bij andere gesprekken worden vragen direct achter elkaar gesteld.


Voorbeelden van vragen die vaak gesteld worden: Vertel eens iets over uzelf? Wat weet u over onze organisatie? Waarom denkt u dat deze functie goed bij u past? Wat zijn uw sterke en zwakke punten? Waar wilt u over vijf jaar staan? Kunt u tegen kritiek? Waarom gaat u weg bij uw huidige werkgever?