Probeer voor u op gesprek gaat zoveel mogelijk te weten te komen over de organisatie, de cultuur ervan en de vacature waarop u gaat solliciteren. Dat kan bijvoobeeld door informatie te verzamelen op de website van het bedrijf.


Welke vragen er gesteld worden is afhankelijk van de functie waarop u solliciteert. Een gesprek kan formeel of informeel verlopen. Bedenk van tevoren welke vragen aan u gesteld kunnen worden tijdens dit gesprek. Probeer kort en krachtig te antwoorden.


Vergeet niet om zelf vragen te stellen. Schrijf de vragen die u wilt stellen op en neem deze mee naar het gesprek. Een sollicitatie werkt twee kanten op, de werkgever kijkt niet alleen of u bij de organisatie past, het gaat er net zo goed om of het bedrijf bij u past. Stel vooral vragen om dit helder te krijgen voor uzelf, zoals: Wat is kenmerkend van uw bedrijfscultuur? Wat verwacht u van mij? Hoe ziet mijn werkdag eruit?


Kijk van te voren naar de route. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Schrijf het telefoonnummer op van het bedrijf of de contactpersoon voor het geval u onderweg vertraging oploopt.