Persoonlijke drijfveren als basis voor langdurig dienstverband

Persoonlijke drijfveren als basis voor langdurig dienstverband

Bij de invulling van een vacature kijken werkgevers steeds minder naar de harde criteria. Of de kandidaat past in de bedrijfscultuur is minstens zo belangrijk. Tests en scans kunnen helpen om daar inzicht in te krijgen.

Zoek je een nieuwe collega, dan biedt het cv vaak houvast om te beoordelen hoe het staat met kennis, ervaring en vaardigheden. Maar past de kandidaat ook in het team, hoe is het gesteld met de communicatieve kwaliteiten en wat zijn de drijfveren om te solliciteren naar de vacante functie? Die vragen zijn meestal lastiger te beoordelen.

TESTS EN SCANS 
„Daarom zetten wij gericht tests en scans in die een beeld geven van de drijfveren die bij een medewerker, een team of een afdeling zorgen voor samenwerking, werkplezier, ontwikkeling en die uiteindelijk leiden tot succes voor de totale organisatie", legt Wim Zwerus, eigenaar van Faam Werkt in Barneveld uit. Het bedrijf bemiddelt van ´vast naar vast werk', zoals hij het omschrijft. 

„Nee, we zijn geen uitzendorganisatie die tijdelijk personeel levert", benadrukt zijn collega Daan Blankestijn, senior accountmanager bij Faam Werkt. „Als personeelsbemiddelaar is ons doel juist dat mensen lang bij een bedrijf werkzaam blijven. Zodra dat gebeurt, en zowel werkgever als werknemer tevreden zijn, is dat voor ons een teken dat we ons werk naar behoren doen."

VASTE CONTACTPERSONEN 
Sinds 2007 is Faam Werkt actief in Barneveld en wijde omgeving. In de afgelopen jaren hebben de medewerkers van het bureau flink wat bedrijven en organisaties van binnen leren kennen. Dat ziet Zwerus ook als een voorwaarde om op de juiste manier te kunnen inspelen op de wensen van de werkgevers. „Wat ons uniek maakt, is dat onze interne collega's lang bij Faam Werkt blijven werken. Daardoor hoeven werkgevers, onze klanten, niet voortdurend opnieuw alles uit te leggen en snappen wij wat ze nodig hebben."

Voordat Faam Werkt een kandidaat voor een functie voordraagt, vindt er altijd een persoonlijk gesprek plaats met de opdrachtgever en met de werknemer. „Door ons zo in te leven zijn we ambassadeurs van onze opdrachtgevers", aldus Zwerus. Aan beide kanten kunnen verschillende tests en scans helpen bij het selectieproces. Blankestijn: „Onze scan, Energy Drives, gebruiken we bijvoorbeeld om inzichtelijk te maken waar mensen energie van krijgen, wat ze aanspreekt, welke ambities ze hebben, maar ook waar ze energie aan verliezen. Aan de ene kant leidt dat tot een persoonlijk beeld van de individuele drijfveren. Aan de andere kant geven de resultaten aan of de werkomgeving aansluit bij de verwachtingen van de kandidaat."

TEAMBUILDING 
„Energy Drives kan op verschillende manieren worden ingezet", vult Zwerus aan. „Zo kan deze scan de kwaliteiten van de leden van een afdeling of organisatie in kaart brengen en op die manier als basis dienen voor teambuilding. Maar de resultaten kunnen ook worden gebruikt om te zoeken naar de juiste balans binnen een team of voor het verbeteren van de gezamenlijke prestaties. Zo kunnen wij denkpatronen vastleggen, wordt duidelijk waar drijfveren elkaar aanvullen of juist kunnen zorgen voor conflicten of spanning."

Hoewel ze beiden de kracht van de scans en de testen onderschrijven, benadrukken Zwerus en Blankestijn dat de resultaten niet leidend zijn voor je beslissing. „Je kunt er de persoonlijke kwaliteiten van een kandidaat, een medewerker of een team mee ontdekken, maar een scan of een test blijft een hulpmiddel bij het maken van een keuze."

LAAG PERSONEELSVERLOOP 
Zwerus vindt het belangrijk om het personeelsverloop bij bedrijven zo laag mogelijk te houden door ervoor te zorgen dat de juiste kandidaat op het juiste moment op de juiste plek terecht komt. „Door onze zorgvuldige aanpak willen we dat het team de succesfactor van onze klanten wordt. Als we daar in slagen, is dat positief voor de werknemer, voor de werkgever en voor ons."

Bron: Barneveldse Krant, geschreven door Cees van Dijk